Stenförråd, Östersund.

Efter en olycka med ett sprängskåp, fick EMS i uppdrag att leta upp sprängkapslar på kommunens stenförråd i Östersund.
En större del av området söktes av med hundar och flertalet pallar med div. kantsten, högar av gatsten i området kring sprängningen söktes igenom.
Det blev startskottet för ett i Sverige unikt samarbete avseende sök efter och röjning av OXA och dolor (odetonerat sprängämne eller ammunitionstyper).
Tillsammans med Scanjack, AMKVO och RGS Nordic levererar vi ammunitionsröjning fullt ut enligt internationell standard.

Rv 34/47

På uppdrag av Trafikverket har ÅF Infrastructure AB i samarbete med Explosivhund Miljö och Säkerhet Sverige AB, utfört en dolinventering längsmed riksväg 34/47 mellan Mörlunda och rastplats Försjön i Hultsfred kommun, Småland. Inventeringen har utförts längsmed nio vägskärningar 

slite, gotland

Cementa valde Explosivhund för att öka säkerheten för sina anställda på kalkbrottet i Slite.
Under 2021-2022 har EMS sökt av ca 150 000m2.

Uppsala

Vid misstanke om kvarvarande sprängämne i en rörgrav, sökte EMS av ytan och fyndet blev dynamit med tändare från 50-talet.
Beställare,
Byggconstruct, Uppsala hem.

Åda BAckar, trosa

Efter att en entreprenör övertagit arbetet med att grundlägga för ett nytt villaområde påträffades en dola i bergbotten och EMS fick updraget att söka av området, flertalet dolor och rester av sprängämne påträffades.
Beställare, Future Conduct.

Nya Tunnelbanan

När nya tunnelbanan byggs har våra Explosivhundar sökt av i dom gamla servicetunnlarna innan schaktning. 
Beställare, OHLA Sverige