några av explosivhunds projekt

Strukton Rail, tunnelbanan

Innan bultborrning nere i tunnelbanan så fick EMS i uppdrag att söka av borrpunkterna med hund.

Mer går att läsa i Struktons artikel här.

Beställare, Strukton Rail.

AFRY, Citybanan

Vid en inspektion påträffades odetonerat sprängämne i ett borrhål i servictunneln till Citybanan.
EMS tillsammans med AFRY bergsektion fick i uppgift att inventera och sanera kvarvarande sprängämnen.
Totalt blev det över 160 borrhål som rensades.
Högsta bekräftade fyndet satt på ca 3m höjd.

Beställare AFRY, Trafikverket.

Veidekke, Sicklaanläggningen

Under Hammarbybacken bygger Veidekke ett nytt reningsverk åt Stockholm Vatten och Avfall.
Innan borrninga för stag i bergbotten söktes den av med Explosivhundar.
Yta ca 12 000 kvm.
Beställare, Veidekke.

Info om anläggning går att lästa på här.

Stenförråd, Östersund.

Efter en olycka med ett sprängskåp, fick EMS i uppdrag att leta upp sprängkapslar på kommunens stenförråd i Östersund.
En större del av området söktes av med hundar och flertalet pallar med div. kantsten, högar av gatsten i området kring sprängningen söktes igenom.
Det blev startskottet för ett i Sverige unikt samarbete avseende sök efter och röjning av OXA och dolor (odetonerat sprängämne eller ammunitionstyper).
Tillsammans med Scanjack, AMKVO och RGS Nordic levererar vi ammunitionsröjning fullt ut enligt internationell standard.

Rv 34/47

På uppdrag av Trafikverket har ÅF Infrastructure AB i samarbete med Explosivhund Miljö och Säkerhet Sverige AB, utfört en dolinventering längsmed riksväg 34/47 mellan Mörlunda och rastplats Försjön i Hultsfred kommun, Småland. Inventeringen har utförts längsmed nio vägskärningar 

slite, gotland

Cementa valde Explosivhund för att öka säkerheten för sina anställda på kalkbrottet i Slite.
Under 2021-2022 har EMS sökt av ca 150 000m2.

Uppsala, Eriksberg

Vid misstanke om kvarvarande sprängämne i en rörgrav, sökte EMS av ytan och fyndet blev dynamit med tändare från 50-talet.
Beställare,
Byggconstruct, Uppsala hem.

Åda BAckar, trosa

Efter att en entreprenör övertagit arbetet med att grundlägga för ett nytt villaområde påträffades en dola i bergbotten och EMS fick updraget att söka av området, flertalet dolor och rester av sprängämne påträffades.
Beställare, Future Conduct.

Nya Tunnelbanan

När nya tunnelbanan byggs har våra Explosivhundar sökt av i dom gamla servicetunnlarna innan schaktning. 
Beställare, OHLA Sverige