EXPLOSIVHUND

- DET SÄKRA VALET -

Explosivhund Miljö & Säkerhet Sverige AB erbjuder sök efter dolor med explosivhundar.

Varför Explosivhund?
 • HÖGRE SÄKERHET

         - minskad risk för olyckor

 • TIDSSPARANDE

         - färre stillastående maskiner

 • EKONOMISKT

        - genom minskade driftstopp

 • Gammal sprängbotten
 • Inför bergrensning
 • Inkluderat i arbetsprocessen under sprängning
 • Säkerställa explosivfritt område
 • Vid entreprenörsbyte 

Explosivhund Miljö och Säkerhet Sverige AB skräddarsyr ekipagen efter beställarens behov och önskemål.

 

 • Välutbildade och kvalitetssäkrade ekipage
 • Flexibla lösningar efter era behov och önskemål
 • Tystnadsplikt och sekretess
 • Kostnadseffektivt
 • Flexibla arbetstider
 • Mobila lösningar för inlärning av nya preparat på plats

Många bolag i entreprenadbranschen idag vill införa vår typ av tjänster i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.
Samtidigt har de flesta väldigt strama tidsplaner och då kan våra tjänster i vissa fall ses som en för stor utgift, i tid.

Därför inleder EMS nu ett nära samarbete med

BGB - Brammefors Gräv & Bygg 
med syfte att kunna erbjuda en helhetslösning, inklusive maskin och personal för en komplett dolhantering. 
Fördelen med detta koncept är alltså att kundens arbetskraft inte binds upp till att bereda eller hantera massor i samband våra söktjänster, utan istället kan projektet (med viss omplanering) fortgå med full styrka och minimala rubbningar i tidsplan uppstår.