EXPLOSIVHUND

- DET SÄKRA VALET -

Explosivhund Miljö & Säkerhet Sverige AB erbjuder sök efter dolor med sprängämneshundar.

Varför Explosivhund?
HÖGRE SÄKERHET
-minska risken för tillbud eller olyckor.

TIDSSPARANDE

- färre stillastående maskiner och manskap.
 

EKONOMISKT

- genom minskade driftstopp.
 

Gammal sprängbotten

​​​​​​- chansa aldrig.
 

Bergrensning
- jobba inte i blindo.

Inkluderat i arbetsprocessen under/efter sprängning
- om något går fel.

Säkerställa explosivfritt område
- ska ni lämna ifrån er ett arbetsområde till annan entreprenör.

Vid entreprenörsbyte 

​​​​​​- om ni motagit ett projekt där det sprängt tidigare utan god dokumetation.

 

Granat

Vi har erfarenhet av arbete med dolor i både gammal sprängbotten och nysprängd miljö, ovan jord och i tunnel.

Vi har även erfarenhet av sök på före detta skjutfält efter militära granater.


Sammarbete med AFRY berg- och sprängteknik kan vi erbjuda helhetslösningar inom dolhantering och bergtekniska lösningar.

Explosivhund Miljö och Säkerhet Sverige AB skräddarsyr ekipagen efter beställarens behov och önskemål.


 

  • Välutbildade och kvalitetssäkrade ekipage
  • Flexibla lösningar efter era behov och önskemål
  • Kostnadseffektivt
  • Flexibla arbetstider
  • Mobila lösningar för inlärning av nya preparat på plats

Många bolag i entreprenadbranschen idag vill införa vår typ av tjänster i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.
Samtidigt har de flesta väldigt strama tidsplaner och då kan våra tjänster i vissa fall ses som en för stor utgift, i tid.

Därför inleder EMS nu ett nära samarbete med
BGB - Brammefors Gräv & Bygg med syfte att kunna erbjuda en helhetslösning, inklusive maskin och personal för en komplett dolhantering. 
Fördelen med detta koncept är alltså att kundens arbetskraft inte binds upp till att bereda eller hantera massor i samband våra söktjänster, utan istället kan projektet (med viss omplanering) fortgå med full styrka och minimala rubbningar i tidsplan uppstår.