EXPLOSIVHUND

- DET SÄKRA VALET -

Explosivhund Miljö & Säkerhet Sverige AB erbjuder sök efter dolor med sprängämneshundar.

Varför Explosivhund?
 • HÖGRE SÄKERHET

         - minskad risk för olyckor

 • TIDSSPARANDE

         - färre stillastående maskiner

 • EKONOMISKT

        - genom minskade driftstopp

 • Gammal sprängbotten
 • Inför bergrensning
 • Inkluderat i arbetsprocessen under sprängning
 • Säkerställa explosivfritt område
 • Vid entreprenörsbyte 
Granat

Vi har erfarenhet av arbete med dolor i både gammal sprängbotten och nysprängd miljö, ovan jord och i tunnel.

Vi har även erfarenhet av sök på före detta skjutfält efter militära granater.

Explosivhund Miljö och Säkerhet Sverige AB skräddarsyr ekipagen efter beställarens behov och önskemål.

 

 • Välutbildade och kvalitetssäkrade ekipage
 • Flexibla lösningar efter era behov och önskemål
 • Kostnadseffektivt
 • Flexibla arbetstider
 • Mobila lösningar för inlärning av nya preparat på plats

Många bolag i entreprenadbranschen idag vill införa vår typ av tjänster i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.
Samtidigt har de flesta väldigt strama tidsplaner och då kan våra tjänster i vissa fall ses som en för stor utgift, i tid.

Därför inleder EMS nu ett nära samarbete med
BGB - Brammefors Gräv & Bygg med syfte att kunna erbjuda en helhetslösning, inklusive maskin och personal för en komplett dolhantering. 
Fördelen med detta koncept är alltså att kundens arbetskraft inte binds upp till att bereda eller hantera massor i samband våra söktjänster, utan istället kan projektet (med viss omplanering) fortgå med full styrka och minimala rubbningar i tidsplan uppstår.