Miljöhund

En miljöhund kan läras och användas på många olika sätt att hitta miljögifter ute i naturen genom sök ute i terräng eller analys av jordprover i labratorium.
Miljöhunden kan ställas in på hur mycket av ett mätbart ämne den ska markera och under det värdet markerar inte hunden.
Miljöhunden kan markera gränsen på ett förorenat område eller hitta källan tex. i ett vattendrag.
Schaktning vid saneringsarbete kan hunden bekräfta att man fått med allt förorenat material. 
Användning vid saneringsarbeten på skjutfält.

Analyshund

Analyshunden kan snabbt och effektivt i våra mobila labratorium ute i fält analysera jordprover efter tex. miljögift/malm/mineraler/sällsynta jordarter.

 

  • EKONOMISKT
         - färre jordprover behöver borras och skickas till labratorium för analys.
  • TIDSSPARANDE
        - få svar inom några minuter direkt ute i fält.