byggnad av nya tunnelbanan

Nedfart till Nya Tunnelbanan, Järfällatunneln.
Söken avser branta bergväggar

Beställare, STB Sverige AB


 

Volvo göteborg

Pålning och arbete kring gammal sprängbotte. Vid schaktning vid hundarnas markeringar blev fynden dynamitrester i skut.

Beställare, Carlbergs i Göteborg

Eriksberg, uppsala

Vid misstanke om kvarvarande sprängämne i en rörgrav, sökte EMS av ytan och fyndet blev dynamit med tändare från 50-talet.
Beställare,
Byggconstruct, Uppsala hem.

åda backar, trosa

Efter att en entreprenör övertagit arbetet med att grundlägga för ett nytt villaområde påträffades en dola i bergbotten och EMS fick updraget att söka av området, flertalet dolor och rester av sprängämne påträffades.
Beställare, Future Conduct.

Utbyggnad av nya tunnelbanan, nacka

Vid schaktarbeten påträffades en dola i massorna. 
Explosivhundarna blev en del i arbetsprocessen för att trygga säkerheten.

Beställare, Skanska Sverige AB

Viksjö vindpark

Viksjö Vindpark 4, ca 3 000m2.
Säkerhetshöjande sök vid avteckning av berg.

Beställare, Norrlindsjö Berg & Entreprenad, Sundsvalls Berghantering AB, E-ON.

rissne

Rissne ca 3 000m2.
Säkerhetshöjande sök av gammal sprängbotten inför breddning av väg.

Beställare, NCC Sverige AB

skogås

Skogås, ca 1 000m2.
Säkerhetshöjande sök av gammal sprängbotten inför borrning.

Beställare, YB Sprängtjänst AB