Strukton Rail, tunnelbanan

Innan bultborrning nere i tunnelbanan så fick Explosivhund i uppdrag att söka av borrpunkterna med hund. Arbetena utfördes nattetid, från en platform på ett arbetslok.

Mer går att läsa i Struktons artikel här.

Beställare, Strukton Rail.

AFRY, Citybanan

Vid en inspektion påträffades odetonerat sprängämne i ett borrhål i servictunneln till Citybanan.
EMS tillsammans med AFRY bergsektion fick i uppdrag att inventera och sanera kvarvarande sprängämnen i den ca 5km långa tunneln.
Totalt blev det över 160 borrhål som rensades.
Högsta bekräftade fyndet satt på ca 3m höjd.

Beställare AFRY, Trafikverket.

Veidekke, Sicklaanläggningen

Under Hammarbybacken bygger Veidekke ett nytt reningsverk åt Stockholm Vatten och Avfall.
Innan borrninga för stag i bergbotten söktes den av med Explosivhundar.
Yta ca 12 000 kvm.
Beställare, Veidekke.

Info om anläggning går att lästa på här.

Nya Tunnelbanan

Sök från kranlift i ett gammalt schakt som öppnats upp till bygget av nya tunnelbana.

Mer går att läsa i Mitti Stockholm reportage här.


Beställare, JM AB

västlänken

Tunneldrivningen vid bygget av Västlänken passera ca 4,5m under befintliga tunneln från 60-talet.

Beställare, NCC

Tunnelbanan, stockholm

När nya tunnelbanan byggs har våra Explosivhundar sökt av i dom gamla servicetunnlarna innan schaktning. 
Beställare, OHLA Sverige

Vinsta

Tunnelbygget tillhörande förbifarten i Vinsta har haft återkommande sök med hundar. Söken utfördes både på mark, skylift och bomlift.

Beställare, Skanska Sverige AB

Södertunneln

Getingmidjan, Södertunneln ca 600 meter järnvägstunnel.
Säkerhetshöjande sök vid byte av räls och bärlager.

Beställare, Infranord AB, Implenia Sverige AB, Trafikverket.

Skyddsobjekt

Trång och lång tunnel som avsökts med Explosivhund. 
Hundtransport med golfbilar.

Skyddsobjekt

Tunnlar där flera dolfynd gjordes.
Högsta satt på 4m höjd.