Gasklockan 2

Söket avser befintlig betong innan rivning vid ombyggnaden av Gasklockan 2.

Beställare, Peab

hugelsta skjutfält

Hugelsta Skjutfält, ca 21 000m2.
Säkerhetshöjande sök inför marksaneringsarbete.

Beställare, Structor Miljöteknik AB, SGU-Sveriges geologiska undersökningar.

Rv 34/47

På uppdrag av Trafikverket har ÅF Infrastructure AB i samarbete med Explosivhund Miljö och Säkerhet Sverige AB, utfört en dolinventering längsmed riksväg 34/47 mellan Mörlunda och rastplats Försjön i Hultsfred kommun, Småland. Inventeringen har utförts längsmed nio vägskärningar 

Stenförråd, Östersund.

Efter en olycka med ett sprängskåp, fick Explosivhund i uppdrag att leta upp sprängkapslar på kommunens stenförråd i Östersund.
En större del av området söktes av med hundar och flertalet pallar med div. kantsten, högar av gatsten i området kring sprängningen söktes igenom.
Det blev startskottet för ett i Sverige unikt samarbete avseende sök efter och röjning av OXA och dolor (odetonerat sprängämne eller ammunitionstyper).
Tillsammans med Scanjack, AMKVO och RGS Nordic levererar vi ammunitionsröjning fullt ut enligt internationell standard.